Jagen in Nederland: de regels en gebruiken

In Nederland gelden er speciale regels voor de jacht op dieren. Voordat je gaat beginnen met jagen is het daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle regelementen en gebruiken die er gelden. Ben je een jachtliefhebber en ga je binnenkort op vakantie in Nederland en lijkt het je geweldig om op jacht te gaan tijdens je trip? Dan is het zaak je goed in te lezen voordat je aan de slag gaat. Zo weet je immers zeker dat je geen regels overtreedt. In de regels staat namelijk precies bepaald wat voor geweren je mag gebruiken, op welke dieren je mag schieten, in welke gebieden je mag jagen en op welke tijden je deze sport mag beoefenen. Deze regels zijn opgesteld om de veiligheid te waarborgen en het ecosysteem niet te veel te beïnvloeden. Dit zodat we nog lang van onze mooie dieren kunnen genieten ener niks verstoord wordt. Het is daarom erg belangrijk dat iedere jager zich aan deze regels houdt. Personen die zich hier niet aan houden kunnen dan ook een hoge boete verwachten. Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid op weg gaat, zetten we de belangrijkste regels op een rij.

Het regelement voor de jacht in Nederland

Zeker weten dat je geen regels overtreedt tijdens je jachttripje in Nederland? Lees dan de volgende regels goed door voordat je op pad gaat. In Nederland is het verboden om te jagen zonder vergunning en zonder een examen afgelegd te hebben. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging zet zich in om deze vergunningen af te geven en te controleren of iedereen zich wel aan de regels houdt. Volgens de Game Act die in 1977 werd opgesteld moet iedereen een examen afleggen voordat hij of zij mag jagen in het wild. Ieder jaar in november beginnen de trainingen voor aspirant jagers en in april, mei en september kunnen zij het examen afleggen. Ben je geslaagd voor het examen? Dan krijg je een vergunning om te mogen jagen in Nederland. Deze vergunning moet ieder jaar vernieuwd worden zodat er goed zicht gehouden kan worden op alle actieve jagers in ons land. Een vergunning kun je aanvragen bij de Stichting Jachtopleidingen Nederland.

Een vergunning aanvragen

Er zijn een aantal vereisten waar je aan moet voldoen wanneer je een jachtvergunning wilt aanvragen. Ten eerste moet je ouder dan 18 jaar oud zijn en moet je verzekerd zijn tegen schade aangebracht door derden. De vergunning die je aanvraagt is ook geldig in Duitsland, België en Luxemburg dus of je nu het examen behaald in Nederland of in een van deze landen maakt niet uit. Je examen is dan ook in Nederland geldig. Ten slotte moet je kunnen aantonen dat je in staat bent om in Nederland te jagen en daar de mogelijkheid toe hebt. Voldoe je aan alle eisen? Dan kun je een vergunning krijgen. Let op naast het feit dat deze vergunning ieder jaar vernieuwd moet worden, kan deze ook worden ingetrokken wanneer je je bijvoorbeeld niet aan de regels houdt of wanneer je je wapen op een slechte manier inzet. De politie bekijkt om die reden alle aanvragen die jaarlijks binnenkomen en moet deze goedkeuren. Kom je zelf niet uit Nederland maar zou je wel graag willen jagen op Nederlands grondgebied? Ook dan heb je de mogelijkheid om een jachtvergunning aan te vragen. Bezoekers vanuit het buitenland moeten dan wel persoonlijk uitgenodigd zijn. Wanneer je wordt uitgenodigd door een inwoner van Nederland om te komen jagen kun je een vergunning aanvragen die zes dagen geldig is. Alle jagers in Nederland mogen op een aantal diersoorten jagen. Hieronder vallen: de haas, de wilde eend, de fazant, de duif en het konijn.

Waar mag je niet jagen?

Heb je door dit hele verhaal ontzettend veel zin gekregen om te gaan jagen en ben je in het bezit van een vergunning? Dan is het tijd om een aantal mooie plekken in Nederland op te zoeken en te genieten van de tijd in de natuur. Wanneer je op pad gaat is het wel belangrijk dat je weet op welke plekken je niet mag jagen en waar je wel welkom bent. In Nederland zijn er een aantal regels opgesteld zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Zo mag je bijvoorbeeld binnen een straal van 200 meter rond de plaatsing van voer of aas om wild te lokken niet jagen. Ook is het niet toegestaan om binnen de bebouwde kom van gemeenten en percelen te jagen. Daarnaast mag je niet jagen vanaf een motorvoertuig of luchtvaartuig, of een ander voertuig dat meer dan 5 kilometer per uur vaart. Deze regels worden je allemaal bijgebracht tijdens de aflegging van het examen zodat je goed op de hoogte bent.