home

Niets zo veranderlijk als de mens

Er zijn veel inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Deze bevinden zich met name op instrumenteel- en maatregelniveau. Steeds meer zonnepanelen, elektrische auto’s en sinds kort een verbod op gratis plastic draagtassen in winkels. Hoewel goed bedoeld en nuttig, zonder aandacht te schenken aan de onderliggende problematiek is het overwegend symptoombestrijding. Nog steeds plaatsen wij ons buiten de evolutieketen. We blijven handelen vanuit dezelfde oude grondhouding: heerser over onze natuurlijke omgeving waar bezit, beheersen, controleren en het eigen mensenbelang de boventoon voeren. Wij hebben andere soorten ten behoeve van onszelf gereduceerd tot dingen en beroofd van hun identiteit. We zijn losgezongen van hen die met ons de aarde delen. Wie goed kijkt ziet dat ook de relatie tussen mensen steeds losser is geworden, het individualisme viert hoogtij. Met onze ogen gericht op de smartphone lopen we langs elkaar heen en verliezen elkaar uit het oog.

Hoogste tijd om orde op zaken te stellen en te bewegen naar een nieuwe grondhouding die uitgaat van verwantschap en waarbij wij ons opstellen als deelnemer in de samenleving en het totale eco-systeem. Dat vraagt om een kentering, een paradigmashift. Een uitdagend proces waar wij met de aard aan bij willen dragen .

Wie zijn wij?
De aard is een initiatief van Marion Damgrave en Suzanne Wolff. Onze passie is mens – natuur en de onlosmakelijke band tussen beide. We brengen mensen graag op andere gedachten.

Hoe doen wij dit?
We werken met natuur als leerbron, en zoveel mogelijk buiten, Vanuit kennis en inzichten die we daar opdoen maken we de transitie naar onszelf (hoe zit het bij ons als soort) en de vertaling naar de nieuwe grondhouding.
De aard is een verzamelpunt van informatie over de mens in het ecosysteem. Een voedingsbron voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en als aanjager voor verandering. Wij duiken in de geschiedenis, en volgen smaakmakers. Van pioniers. wetenschappers en filosofen tot milieuactivisten, boswachters, natuurfotografen en de gewone natuurliefhebber. De aard inspireert, geeft food for thought and feeling o.a. via social media, en biedt originele leer- en ontwikkeltrajecten. We brengen mensen uit verschillende vakgebieden en leefwerelden bij elkaar als expert of als deelnemer aan onze activiteiten en creëren samen kennis. Mensen zijn immers een rijke bron.